Halász V-János

Communisme in het kwadraat: Kapitalisme?

Vandaag stond er in het Nederlands Dagblad een erg interessant artikel over Hongarije. Eentje die eens een ander geluid laat horen dan de doorgaans geluiden over Orbán of de hongaarse regering. Het verwoord precies hoe ik deze kwestie doorgaans probeer uit te leggen, maar telkenmale kom ik erachter dat mij de gave niet is gegeven dit op een juiste manier te doen.

…Waarom heeft Europa een probleem met Hongarije? De enige ‘zonde’ is dat Hongarije uitgesproken conservatief durft te zijn in een westerse wereld waarin steeds meer liberale vormen van ‘gelijkheid’ het liefst bij wet afgedwongen worden.

Moet je wel heel dapper zijn als je naar Hongarije wilt reizen, omdat je in een dictatuur terechtkomt? Vraag het de vele toeristen in de populaire hoofdstad Budapest.

Over een échte dictatuur zouden veel Hongaren je wel iets kunnen vertellen. Het is als je man bent, niet echt een pretje als er een glazen staaf in je penis geduwd wordt, die vervolgens met een hamer stukgeslagen wordt. Zulke martelingen kwamen voor na de opstand van 1956, die door de Sovjet-Unie neergeslagen werd.

gediscrimineerd

Het is evenmin een goede ervaring om zonder te verhuizen plotseling in Tsjechoslowakije, de Sovjet-unie, Roemenië of Joegoslavië terecht te komen. En als gevolg daarvan te behoren tot een bevolkingsgroep die aan alle kanten gehaat, gediscrimineerd en tegengewerkt wordt. Dat gebeurde na de Eerste Wereldoorlog, toen Hongarije in 1920 op grond van het Verdrag van Trianon twee derde van zijn grondgebied en een derde van zijn inwoners kwijtraakte.

Vervolgens kwamen Hongarije en de Hongaren in de buurlanden na de Tweede Wereldoorlog terecht in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, achter het IJzeren Gordijn. Wie wil weten wat leven onder een dictatuur betekent, zou ooggetuigenverslagen moeten lezen uit die periode.

ongegronde beweringen

Europa heeft kennelijk een probleem met Hongarije en daardoor heeft Hongarije ook een probleem met Europa. Hoe kun je je verdedigen tegen ongegronde en vaak onzinnige beweringen? Moet je op alles ingaan? ‘Wie zich verdedigt, beschuldigt zichzelf.’

Veelzeggend is dat een deel van de Europese media het vaak heeft over de ‘leider’ Orbán, terwijl Orbán gewoon een democratisch gekozen minister-president is. | beeld epa / Aris Oikonomou

Ondertussen is het taalgebruik in een deel van de Europese media veelzeggend. Vaak gaat het over de ‘leider’ Orbán, terwijl Orbán gewoon een democratisch gekozen minister-president is. Dat kun je niet prettig vinden, maar hebben de kiezers alleen gelijk als ze in lijn met jouw ideologie stemmen en moeten ze anders tegen zichzelf beschermd worden? Prima, maar noem dat geen democratie. Ter vergelijking: wat zou er gebeuren als een krant zou spreken over ‘Führerin’ Merkel?

Hongarije heeft zelf een politiek probleem. Alle oppositiepartijen hebben zichzelf voor de kiezers onaantrekkelijk gemaakt. De enige echt rechtse partij probeerde zich tijdens de laatste verkiezingen als links te positioneren. Maar daar was de kiezersmarkt al verzadigd, met een groep linkse partijen en partijtjes die elkaar de tent uitvechten of als enige programmapunt hebben dat ze ‘tegen Orbán’ zijn.

Zou het ontbreken van een substantieel eigen programma werkelijk veel kiezers trekken? Vanwege de uiterst gepolariseerde politieke standpunten wordt vervolgens élke actie van de zittende regering negatief uitgelegd.

communicatieprobleem

Als partij je verkiezingsnederlaag nemen is nooit gemakkelijk. Maar het is kennelijk nog moeilijker om voor de oorzaken daarvan eens goed in de spiegel te kijken. Vandaar dat de linkse verliezers liever via ‘Europa’ hun gelijk proberen te halen.

Dat is een voortdurend terugkomende politieke reflex: verlies je in eigen land, dan kun je je eigen regering tenminste nog via het Europarlement dwarszitten. Intussen is er daardoor binnen Hongarije weinig constructieve oppositie. Zoiets is meestal ook niet goed voor regeringspartijen. De regering-Orbán heeft tevens een communicatieprobleem. Men spreekt over het afsluiten van de grenzen, terwijl in werkelijkheid geen enkele grensovergang dicht gaat. Alleen wie Hongarije binnen wil komen, moet dat via de officiële grensovergangen doen en niet ergens ‘zomaar’ zonder geldige reisdocumenten de grens passeren. Dat was de essentie van het Schengenverdrag. Bovendien hebben Hongaren in 2015 ervaren wat voor een chaos het oplevert als opeens op de stations in Budapest duizenden migranten bivakkeren.

Het land is geen dictatuur en ook geen paradijs.

Hongarije is niet tegen vluchtelingen: tussen 1987 en 1989 nam het meer dan 26.000 vluchtelingen op uit Roemenië. Tijdens de Joegoslavië-oorlog kwamen meer dan 48.000 vluchtelingen Hongarije binnen.

land van mogelijkheden

Hongarije is tegelijk een lang van mogelijkheden. Startende gezinnen kunnen renteloze leningen van de staat krijgen. Er zijn subsidies – afhankelijk van het aantal kinderen – om een huis te laten bouwen. Er zijn ook weinig Europese landen waar het ouderschapsverlof in totaal drie jaar bedraagt.

De Europese ‘elite’ bespot zo’n demografische politiek, maar de Hongaarse regering is van mening dat het beter is om een dreigend demografisch tekort op te vangen met eigen kinderen dan met migranten.

Waarom heeft Europa een probleem met Hongarije? Het land is geen dictatuur en ook geen paradijs, maar een Europees land dat de achterstanden van een halve eeuw communisme is bezig te boven te komen, met een jaarlijkse economische groei van rond de 4 procent – veel andere Europese landen kunnen er jaloers op zijn.

De enige ‘zonde’ van Hongarije is dat het uitgesproken conservatief durft te zijn in een westerse wereld waarin steeds meer liberale vormen van ‘gelijkheid’ fanatiek gepreekt en het liefst bij wet afgedwongen worden. Het zou me niet verbazen als beschuldigingen van dictatuur iets moeten verhullen, namelijk het eigen dictatoriale gedrag in het streven naar een samenleving waarin elk afwijken van de links-liberale politie-correcte ideologie met de wet in de hand afgestraft wordt.

Hongarije is de spelbreker in een postmoderne, neomarxistische wereldorde. Alleen zo kan ik de bijna hysterische reacties in Europa op de Hongaarse politiek verstaan. Waarom zou je je anders zo druk maken wanneer mensen in een ander land graag op hun eigen manier willen leven?

Laat ze toch lekker en wees blij dat je in je eigen land leeft.


Dit artikel is rechtstreeks overgenomen uit het Nederlands Dagblad van 22 november 2018 om twee redenen:

  • het is mij uit het hart gegrepen, ik ben het er volledig mee eens!
  • het artikel is voor niet-abonees niet te lezen, terwijl dit geluid ook algemeen gehoord moet worden!

De originele titel van dit artikel luidt: “Hongarije durft anders te zijn: conservatief”.

De auteur is Jaap Doedens, universitair hoofddocent aan het Pápa Reformed Theological Seminary in Hongarije.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *