Halász V-János

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’

Dynamisch, ambitieus en beheerst op elk moment

Jong, ambitieus en een garantie voor een constant hoog niveau, dat is de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ). Sinds de oprichting in 2005 levert de RFGGJ met unieke arrangementen en een frisse uitstraling een belangrijke bijdrage aan de militaire muziek in Nederland.

Wat allereerst opvalt aan de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’, is de bijzondere samenstelling. Het is geen brassband, maar combineert desondanks een koperensemble met trompetten, hoorns, trombones, tenortuba’s en bastuba’s met een slagwerksectie. Daar komt bij dat de RFGGJ werkt met unieke arrangementen, die speciaal voor de bezetting van de regimentsfanfare worden gemaakt. Naast een kenmerkende klankkleur geeft dit een enorme stimulans aan de regimentsfanfare, die onder leiding staat van dirigent kapitein Harry van Bruggen. Onder zijn aanvoering leggen de 21 muzikanten de lat steeds een stukje hoger.

Gedrevenheid

Uit de presentatie van de regimentsfanfare spreekt een enorme gedrevenheid. De jonge gemiddelde leeftijd van de muzikanten draagt hier wellicht aan bij. De RFGGJ bestaat uit musici die het conservatorium volgen of achter de rug hebben en uit hoog opgeleide muzikanten uit de amateursector. Allemaal hebben ze een militaire opleiding op zak. De jeugdigheid van de RFGGJ blijkt niet uit de prestaties. Passend bij de statuur van de regimentsfanfare tonen de musici beheersing en concentratie op elk moment. Vooral tijdens de vele gelegenheden waarbij de regimentsfanfare militair ceremonieel ondersteunt en begeleidt.

Groots gebaar

De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ is een onderdeel van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, maar opereert grotendeels los van de gerenommeerde kapel. Wel verzorgen de twee met regelmaat samen optredens. Dit gebeurt meestal wanneer een gelegenheid vraagt om een groots gebaar, zoals Prinsjesdag of een internationale militaire taptoe.

Van plechtig tot luchtig

De voornaamste taak van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ is  acte de présence geven bij staatsaangelegenheden en bij optredens van leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast verzorgt de RFGGJ optredens tijdens gelegenheden van Defensie, zoals herdenkingen, beëdigingen en erewachten. Tot slot geeft de regimentsfanfare ook optredens voor derden. Dit gebeurt dikwijls op uitnodiging. Denk aan schoolconcerten, reünies, lunch- en zomeravondconcerten en thuisfrontdagen.

Protocol als vaste waarde

De RFGGJ verzorgt een ontzettend breed repertoire. In de vaste bagage van de musici zit dan ook een uitgebreid pakket aan stijlen en genres. Dat is niet verwonderlijk: de regimentsfanfare wordt geacht de juiste toon te zetten bij uiteenlopende gelegenheden. Daarbij hecht de Regimentsfanfare ‘Garde Jagers en Gredaniers’ als onderdeel van de Koninklijke Landmacht op elk moment sterk aan protocol. Het is de verbindende factor tussen al die elkaar afwisselende sferen die de RFGGJ beheerst.

Een prachtig visitekaartje

Een perfecte illustratie van de veelzijdigheid van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ is het koperkwintet dat er deel van uitmaakt. Het vijftal koperblazers treedt regelmatig op tijdens ceremonies, herdenkingen, recepties en kleine of avondvullende concerten. Het kwintet is daarmee een prachtig visitekaartje van de RFGGJ. De vijf beheersen daarbij een breed repertoire, zodat er voor elke gelegenheid een passend programma kan worden samengesteld. Koraalmuziek bij herdenkingen, klassiek bij een lunchconcert of jazz-, pop- of marsmuziek bij weer een andere gelegenheid.